Kako deluje?

Opis problema

Na terenu se vodi ročna skica, ki vsebuje izmerjene točke z ustrezno oštevilčbo in opisom točk. Po opravljenem terenskem delu, je potrebno uvoziti točke iz instrumenta in jih ročno upartiti skladno z ročno skico.

Uparjanje je časovno potratno, ročno delo z možnostjo napak.

Rešitev mintmap

Na terenu se vodi skica znotraj mobilne aplikacije. Po opravljenem terenskem delu, se uvožene točke iz instrumenta avtomatsko uparijo skladno s podatki iz mobilne aplikacije.

Uparjanje je avtomatizirano, instantno brez možnosti grobih napak.

Pregled aplikacije

Delovišča

Organizirajte svoje delo znotraj mobilne aplikacije z upravljanjem delovišč. Ustvarite novo delovišče ali nadaljujte z delom obstoječega delovišča. Znotraj izbranega delovišča, na podlago zemljevida dodajte ter uredite točkovne in linijske elemente. 

Dodajanje točk

Dodajte točkovne elemente, ki s topografskimi znaki ponazarjajo naravne elemente na terenu.  Dodajte elemente z ročnim izborom kategorije in topografskega znaka ali s slikovnim prepoznavanjem elementov.

Urejanje točk

Obstoječe točke lahko naknadno uredite. Točkovne elemente lahko preštevilčite, premaknete ali pa spremenite topografski znak točke. Točke lahko tudi izbrišete iz delovišča.

Dodajanje in urejanje linij

Linje kreirate z dodajanje točk, ki tvorijo linije. Dodajte točko, ki predstavlja linijsko vozlišče in posamezna vozlišča povežite med seboj. Linijski elementi se lahko prav tako preštevilčijo, premaknejo, naknadno povežejo ali izbrišejo.

Zaporedja točk

Ustvarite zaporedja točk ter jih uporabite za samodejno dodajanje elementov. Zaporedju določite vrstni red ponavljajočih se točk ter smer zaporedja. Zaporedja so dostopna v vseh deloviščih, uporabite jih za dodajanje točk, glede na vrstni red izbranega zaporedja. Dodajanje točk z zaporedji nadomesti ročno izbiro topografskega znaka novo dodane točke.

Pregled točk

Preglejte vse točke, ki jih delovišče vsebuje. Izbrano točko poiščite z iskalno vrstico, z izborom elementa boste preusmerjeni na lokacijo točke.

Izbira tipa karte

Spremenite pogled karte, izbirajte med topografskim pogledom, rabo zemlje ali satelitsko sliko.

Prikazovanje / skrivanje slojev

Izberite katere kategorije točk so prikazane oziroma skrite na zemljevidu.

Analiziranje podatkov

Preglejte katera delovišča imajo največ točk, koliko točk je bilo posnetih na dan in katera kategorija točk prevladuje.

Izvoz delovišča

Preko spletne pošte izvozite delovišča iz mobilne aplikacije za uvoz v GIS in CAD orodja.

Izdelava geodetskega načrta

S prilagojeno funkcionalnostjo GIS / CAD orodja, avtomatsko uparite topografske znake izvožene iz mobilne aplikacije z izmerjenimi točkami uvoženimi iz instrumenta.

Oglejte si predstavitveni video

Nazaj na domačo stran

Oglejte si predstavitveni video

Nazaj na domačo stran